Master's theses

2020

  • Granum, I. (2020). Sammenheng mellom aritmetiske ferdigheter og motivasjon. En kvantitativ tverrsnittstudie av andreklassingers profiler (Unpublished master's thesis). University of Oslo, Oslo, Norway. Abstract (PDF)

  • Holo, J. E. (2020). Vokabular som prediktor for aritmetiske ferdigheter. En longitudinell studie av første- og andreklassinger (Unpublished master's thesis). University of Oslo, Oslo, Norway. Abstract (PDF)

  • Kiani, E. S. (2020). Matematikkangst, aritmetiske prestasjoner og arbeidsminne. En kvantitativ studie om forholdet mellom matematikkangst og aritmetiske prestasjoner, og arbeidsminnets medierende rolle (Unpublished master's thesis). University of Oslo, Oslo, Norway. Abstract (PDF)

  • Skillebæk, T. (2020). Working memory as a predictor of arithmetic fluency and word problem solving (Unpublished master's thesis). University of Oslo, Oslo, Norway. Abstract (PDF)

  • Tveiten, K. (2020). Profiles of motivation and arithmetic performance. Change and stability from first to second grade (Unpublished master's thesis). University of Oslo, Oslo, Norway. Abstract (PDF)